Shenzhen Longyuan Lock Industry Co., Ltd.
Banner

Company: Shenzhen Longyuan Lock Industry Co., Ltd. Contact: Ouyang Fa 13534005361

Contact: Jiang Jie 13632655852

Contact: 阮会普13631694748
Fixed line: 0755-33868508
Email: 758047836@qq.com
Website: www.szlysysy.com
Factory Address: No. 317, Huaying Road, Dalang Street, Longhua New District, Shenzhen

contact us
Home > contact us

Company: Shenzhen Longyuan Lock Industry Co., Ltd.
Address: No. 317, Huaying Road, Dalang Street, Longhua New District, Shenzhen

Contact: Ouyang Fa 13534005361

      River   Jie 13632655852

阮会普 13631694748

Fixed line: 0755-33868508

Email: 758047836@qq.com

Website: www.szlysysy.com